Nabun-as bawang, lasona a naispreyan foliar fertilizer

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Kinuna ti municipal agriculture officer ditoy nga ili a nabun-as dagiti bawang ken lasona a naispreyan iti foliar fertilizer.

Kinuna ni Municipal Agriculture Officer Mamerto Tacbas a nasayaat ti panagdakkel ken nalangto dagiti bawang ken lasona a naimula iti Farmers’ Demo Farm iti Barangay Parada ditoy nga ili a naganaganan babaen iti foliar fertilizer a partuat dagiti farmer-leaders iti demo farm.

Kinuna ni Tacbas a produkto a mismo dagiti farmer-leaders nga agad-adal iti Farmers’ Guild School iti Farmers’ Center sadiay Barangay Parada ditoy nga ili ti Seaweeds-T, Tobacco-T, ken Vermi-T a naaramat a pinang-spray kadagiti mula ta bawang ken lasona iti demo farm.

Maipalagip a nangted ni Gov. Ryan Singson iti pasilidad a maaramat iti produktion iti organiko a ganagan kas paset ti programa ti gobierno probinsial a pannakaidur-as ti industria ti bawang ken lasona iti probinsia.#