Nagikut iti granada, nakasuan

CANDON CITY – Kinasuan dagiti polis ti maysa a barangay kagawad gapu iti panagikutna iti granada bayat nga umin-inom iti maysa a videoke bar ditoy siudad.

Nakasuan ni Alfredo Canis, 48, naasawaan, barangay kagawad, residente iti Banucal, Lidlidda, Ilocos Sur maikontra iti illegal a panagikut iti explosibo gapu iti panangay-ayamna iti maysa a granada iti uneg ti Kalapaw Videoke Bar idi Pebrero 14 a puon ti nakaalarmaan dagiti parokiano nga umin-inom.

Nagpulong ti management iti polis ket dagus dagitoy a nagresponde ken nangkumpiska iti granada nga ay-ay-ayamen ti suspetsa a nakaaruat iti camouflage.

Mapapati a nabartek ni Caois idi simrek iti nasao a videoke bar.#