Naireport a nalmes nga ubing, nasarakan

SIGAY, Ilocos Sur – Nasarakanen ti bangkay ti ubing a naireport a nalmes sadiay Barangay San Ramon ditoy nga ili idi Agosto 2.

Nasarakan ti bangkay ni Denis Jewel Sinupen y Dao-ay, 9, Grade 3, a tumtumpaw iti Nagsabaran River iti Barangay Mabileg ditoy met laeng nga ili.

Naireport iti polis ditoy idi Agosto 2 a simmurot ti biktima ken ti kasinsinna a ni Jeriel Naungayan, 9, iti loloda a ni Dominador Sinupen, 80, a napan iti talon ngem imbes a magna ti biktima iti foot bridge, nagdigos daytoy ket inyanud ti napigsa nga agus.#