Nakainum a lalaki, naaksidente

VIGAN CITY – Maysa a lalaki ti nadundunor gapu iti pannakaaksidentena iti V. delos Reyes Street a sakup ti Barangay 2 ditoy siudad idi alas onse ti rabii ti Disiembre 21.

Naitaray ni Juan Paulo Cagas, 30, residente iti Barangay Don Dimas, Caoayan, Ilocos Sur iti Lahoz Clinic and Hosptial gapu iti pannakadundunor ti nadumaduma a paset ti bagina gapu iti nasao nga aksidente.

Segun iti report, napegges ti panagpataray ti biktima ket idi lumasat iti nadakamat a kalsada dina nakontrol ti manibela a puon ti pannakatuang ken panaguyas ti motorsiklona.

Mapapati a nakainom ti biktima idi maaksidente.#