Nakalibas a balud, di pay nabirokan

LAOAG CITY – Saan pay a nabirokan dagiti polis ditoy ti balud a nanglibas iti guardiana idi Hunio 25.

Iti pannakaisurat daytoy, di pay nasapulan dagiti polis ni Walter Baguinon, taga-Taggat Norte, Claveria, Cagayan, ngem agnanaed ditoy siudad, kalpasan a linibasanna dagiti guardiana a polis iti mismo nga estasionda.

Inaresto dagiti polis ni Baguinon babaen ti bileg ti warrant of arrest nga inyisio ti maysa a hues gapu iti kasona nga attempted rape.

Ngem mapapati a bayat ti kaadda ti suspek iti police station ken panangisagana dagiti polis ti pannakaeksamenna iti ospital kas paset ti proseso, linibasanna dagitoy.

Nagsawar dagiti polis kadagiti posible a nagpaknian ti suspek ngem saandan a nabirokan.#