Nakaturog a lalaki, dina napuotan a natakawan

SANTIAGO, Ilocos Sur – Adda pagdaksanna no maminsan ti mannaturog ta matakawan a dina mapuotan.

Nagpulong iti kuerpo ti polis ni Jeffrey Eligino, 27, residente iti Barangay Caburao gapu iti panangkurimes ti dua a lalaki iti petakana ken dua a selponna.

Segun iti biktima, kabayatan ti pannaturogna iti nipa hut iti lugarda, simrek ti dua a di nabigbig a lalaki ket intarayda ti walletna a naglaon iti driver’s license, OR ti motor nga XRM, P2,700 a kuartana ken dua a cellphone a Nokia 7650 ken 2100 nga agpateg amin iti P6,700.

Iti pannakaisurat daytoy, awan pay ti natiliw a suspetsa iti panagtakaw.