Nakideyt a bakla, natakawan iti selpon, kuarta

CANDON CITY.  Maysa a bakla ti mapapati a biniktima ti kinadeytna a lalaki a nakapukawan ti selpon ken kuartana.

Nagpulong iti polis ni Rex Angco, 34, taga-Manila ngem temporario nga agnaed iti barangay Paras nga intaray ni Dexter Cabatu, 18, residente iti Oaig Daya, ditoy siudad ti dua a selponna a Samsung A8250 ken 3315 ken agarup P9,000 a kuartana.

Iti inbestigasion ti polis, nagsarak ti biktima ken suspetsa iti periaan ket nagtulagda a mapanda agdeyt iti Candon South Central School.

Segun iti biktima, kalpasan ti panagdeytda, dinan nasarakan ti shortsna a naggianan ti selpon ken kuartana. (Danny Antalan)