Nangabak iti pasalip ti literatura ti Palanca Memorial Awards, napadayawan

PINADAYAWAN ti Carlos Palance Memorial Awards for Literature dagiti nangabak iti 18 a kategoria iti pasalipna iti literatura iti seremonia a naangay iti The Peninsula Manila iti Makati City itay nabiit.

Ni Sen. Mar Roxas, mabig-big a lider iti politika ken negosio ken nalatak gapu iti adbokasiana iti nakalidad nga edukasion, programa ti panag-biag, information technology, consumer welfare ken nasa-yaat a panangituray,  ti nai-sangsangayan a sangaili iti nasao a seremonia. 

Daytoy ti maika-57 a tawen a panagpasalip ti Carlos Palanca Memorial Awards .

Iti Iluko Division, Umuna a Gunggona ni Noli. S. Dumlao babaen ti saritana a “Dadapilan” ; Maikadua a Gunggona ni Bernardo B. Tabbada babaen ti saritana a “Ti Danapidip nga Addang ni Manong Rod”; ken Maikatlo a Gunggona ni Dr. Aurelio S. Agcaoili babaen ti saritana a napauluan iti “Ayat iti Panawen ti Ariangga.”.

Dagiti dadduma pay a nangabak iti nadumaduma a kategoria:

Short Story: First Prize, Angelo Rodriguez Lacuesta, “Flames”; Second Prize, Douglas James Limpe Candano, “Dreaming Valhalla”; Third Prize: Crystal Gail Shangkuan Koo, “Benito Salazar’s Last Creation.”

Short Story for Children: First Prize, Lakambini A. Sitoy, “The Elusive Banana Dog”; Second Prize, Dean Francis Alfar, “Poor, Poor Luisa”; Third Prize, Ian Rosales Casocot, “The Last Days of Magic.”

Essay: First Prize, Wilfredo O. Pascual Jr., “Lost in Childrensville”; Second Prize, Rosalinda Lejano-Massebieau; “Culture Shocked: A Story of Recovery”; Third Prize, Allan J. Pastrana, “The Lady’s Train.”

Poetry: First Prize, Mikael de Lara Co, “Hands for a Fistful of Sand”; Second Prize: Jose Edmundo Ocampo Reyes, “Imaginary Number”; Third Prize: Dinah Roma-Sianturi, “Geographies of Light.”

One-Act Play: First Prize, Debbie Ann Tan, “Time Waits”; Second Prize, Joshua Lim So, “Portraits”; Third Prize, Allan Lopez, “Battery Park.”

Full-Length Play: First Prize, Jorshinelle Taleon-Sonza, “Pure”; Second Prize, Glenn Sevilla Mas, “Games People Play”; Third Prize, Cynthia Lapena-Amador, “The Piano.”

Maikling Kuwento: Unang Gantimpala, Allan Alberto N. Derain, “Paputian ng Laba”; Ikalawang Gantimpala, Jerome B. Gomez, “Desperately, Susan”; Ikatlong Gantimpala, Dana Batnag, “D Bampyr Chronicles … O ang Kwento ng mga Tao sa Bayang Walang Hope.”

Maikling Kuwentong Pambata: Unang Gantimpala, Sheila Gonzales-Dela Cuesta, “Junior”; Ikalawang Gantimpala, Joachim Emilio B. Antonio, “Ang Ampalaya sa Pinggan ni Peepo”; Ikatlong Gantimpala, Michael M. Coroza, “Imbisibol Man ang Tatay”.

Sanaysay: Unang Gantimpala, Annalyn L. Leyesa, “Bahay-Bahayan”; Ikalawang Gantimpala, Ma. Jovita E. Zarate, “Sa Hulo’t Libis ng Aking Bayan”; Ikatlong Gantimpala, Maribel Bagabaldo-Frasure, “Stet”.

Tula: Unang Gantimpala, Carlos M. Piocos III, “Corpus”; Ikalawang Gantimpala, Rebecca T. Añonuevo; “Paglingon sa Pag-asa at Iba Pang Tula”; Ikatlong Gantimpala, Renato L. Santos, “Sosy Atbp…”

Dulang May Isang Yugto: Unang Gantimpala, Christopher D. Martinez, “Our Lady of Arlegui”; Ikalawang Gantimpala, Jose Dennis C. Teodosio, “Baka Sakali”; Ikatlong Gantimpala, Layeta P. Bucoy, “Ellas Inocentes.”

Dulang Ganap ang Haba: Unang Gantimpala, Nicolas B. Pichay, “Tres Ataques de Corazon”; Ikalawang Gantimpala, Edward P. Perez, “Apuntador”; Ikatlong Gantimpala, Rodolfo C. Vera, “Ang Mga Huwad.”

Dulang Pampelikula: Unang Gantimpala, Miguel G. Alcarazen, “Prisoner Alpha”; Ikalawang Gantimpala, Marlon G. Miguel, “Kolono”; Ikatlong Gantimpala: Renei Patricia Dimla, “Katay.”

Short Story (Cebuano): First Prize, Merlie M. Alunan, “Pamato”; Second Prize, Ferdinand L. Balino, “Absent, Ma’am”; Third Prize, Noel P. Tuazon, “Kundat sa Unang Gugma.”

Short Story (Hiligaynon): First Prize, Peter Solis Nery, “Candido”; Second Prize, Felino Salem Garcia Jr., “Sa Hingapusan”; Third Prize, (No winner)

Kabataan Essay: Unang Gantimpala, Cristina Gratia T. Tantengco, “Humor, Faith, Bayanihan, and Kayod: Survival Tools for the 21st Century”; Ikalawang Gantimpala, Juan Emmanuel P. Batuhan, “Sterling Pinoy”; Ikatlong Gantimpala, Hannah L. Co, “Adaptability”.

Kabataan Sanaysay: First Prize, Anna Larisa Victoria U. Vega, “Ang Huling Ngiti ng Pagkalinga”; Second Prize, Mary Anne Jelli E. Gaza, “Isang Siglo, Isang Dekada’t Isang Taon”; Third Prize, Kathleen Teresa M. Ramos, “Tatawa Na ‘Yan”. #