Negosiante a babai, biniktima ti Salisi Gang

VIGAN CITY – Nagbalin a biktima ti Salisi Gang ti maysa a babai a negosiante a nakakurimesan ti kuarta ken alahasna iti uneg ti puestona iti Vigan City Public Market ditoy itay lawasna.

Nagpulong ni Beatriz Virtudes y Redulfa, 65, naasawaan, ken residente iti Barangay Sinabaan, Bantay, Ilocos Sur, a natakaw ti bagna a naglaon iti P120,000.00 ken alahas nga agbalor iti P15,000.00 ken ID cards.

Kas maibatay iti report, idi agarup 7:00 ti bigat ti Nobiembre 8, simrek ti dua a babbai iti BR Virtudes Rice Dealer a kukua ti biktima ket nagpammarangda a kustomer.

Mapapati a bayat ti panagingagatang ti maysa kadagiti suspek iti lako a bagas ni Virtudes, sinikuat ti kumplotna ti nangisit a shoulder bag ti biktima a naikabil iti rabaw ti cashier’s table sada pimmuslit iti saan nga ammo a direksion.#