NEW7WONDERS CITY OF THE WORLD

NEW7WONDERS CITY OF THE WORLD. Dinayas ti raniag ti mangrugin nga agpakada nga init ti Plaza Salcedo ken ti nadaeg a Katedral ni San Pablo, dua a napnuan pakasaritaan a lugar iti Siudad ti Vigan a maysa itan a New7Wonders City of the World.