Category: News - Tawid News Magazine
Security guard, simmipat

Security guard, simmipat

VIGAN CITY – Uray panangtaldiap iti maysa a tao, pakairubuan payen. Gapu laeng iti mapapati a panangipababa-panangipangato ti biktima a panangkitana iti suspetsa, sinipaten ti naud-udi.