Pagtaengan, nasukisok

Pagtaengan, nasukisok

NARVACAN, Ilocos Sur – Positibo ti insayangkat dagiti polis a panagsukisok iti maysa a pagtaengan ditoy itay nabiit a nakakumpiskaan kadagiti maiparparit nga agas.