Bakasionista iti Vigan, immadu

Bakasionista iti Vigan, immadu

VIGAN CITY – Immadu dagiti sangaili ken turista a nagbakasion ditoy siudad kalpasan nga indeklara ti nasional a gobierno a bakasion sadiay Metro Manila gapu iti pannakaangay ti APEC Summit manipud Nobiembre 16-20, 2015. Naammuan… Read more »