NUTRITION CORNER: Timbang, sukat ng kalusugan

Ang timbang ay isa sa mga batayan ng kalusugan ng mga kabataan.

Ayon sa 7th National Nutritional Survey (NNS) na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI – DOST) noong 2008, malaki ang bilang o porsiyento ng kabataan sa bansa ang kulang o mababa ang timbang ayon sa kanilang edad.

Lumabas sa naturang survey na 26.2 porsiyento ng mga kabataang may edad 0 – 5 taon ang kulang sa timbang at 25.6 porsiyento naman sa mga batang may edad 6 – 10 taon ang kulang sa timbang ayon sa kanilang edad.

Ito ay isang patunay na hindi gaanong nabibigyan ng importansiya ng mga magulang ang pagpapanatili ng tamang timbang ng kanilang mga anak.

Nararapat lamang na paigtingin pa ng pamahalaan ang pagpapalaganap ng mga impormasyon o materyales na nagtataguyod sa tamang timbang.

Isa sa mga ito ang Gabay Bilang 3 ng Gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pilipino na naglalayong panatilihin ang tamang paglaki ng bata sa pamamagitan ng palagiang pagsubaybay sa kanyang timbang.

Kaya sa mga nanay na gustong masigurong malusog ang kanilang mga anak, magtimbang na!#