NUTRITION CORNER: Wastong pagdulot ng pagkain sa sanggol.

Narito ang ilang tagubilin tungkol sa wastong pagdulot o pagbibigay ng pagkain sa sanggol:

1) Karaniwan, pagkatapos ng ika-anim na buwan, ang sanggol ay handa na sa karagdagang pagkain. Subukan kung siya ay handa na sa pagtanggap ng bagong pagkain sa pamamagitan ng paglalagay ng kutsarita sa kanyang bibig:

a) Kung isinasara ng sanggol ang bibig o patuloy na itinutulak ang kutsarita, ang sanggol ay hindi pa handa. Huwag na munang pilitin ang sanggol.

b) Kung ang sanggol ay magpakita naman ng pagtanggap ng pagkain sa pamamagitan ng kutsarita, simulang dulutan ng malabnaw na lugaw. Gawing malapot kung sanay na. Unti-unting idagdag ang linigis, hinimay at hiniwang maliliit na pagkain habang lumalaki ang sanggol.

2) Pasimulan ang pagdudulot ng bagong pagkain na mas kaunti kaysa sa itinatagubiling dami.

3) Iwasan ang pagdudulot ng sabay ng dalawang bagong uri ng pagkain. Sanayin muna ang sanggol ng 2-3 araw sa bawa’t pagkain. Halimbawa, dulutan ang inyong sanggol ng papaya. Sanayin muna ang inyong sanggol sa papaya sa loob ng 2-3 araw bago dulutan uli ng ibang uri ng prutas tulad ng saging o mangga.

4) Ipakita ang inyong kasiyahan habang kumakain ang sanggol upang mawili siyang kumain ng iba’t-ibang pagkain.

5) Painumin ang sanggol ng tubig sa pagitan ng pagpapakain para sa mahusay na panunaw.

6) Sa ika-pitong buwan, turuan ang sanggol na uminom ng tubig at ibang likido mula sa tasa.

7) Bigyan ng pagkaing tinadtad nang pino kapag nagkangipin ang bata. Ang biskotso o malutong na tinapay ay mainam ibigay.

8) Iwasan ang pagbibigay ng mga maalat na pagkain na makapipinsala sa kanyang bato at mga pagkaing matatamis na magiging sanhi ng labis na timbang at pagkasira ng ngipin.

9) Tanging bagong lutong pagkain o bagong talop na prutas lang ang ipakakain sa sanggol. Iwasan ang pagbibigay ng mga tirang pagkain sa sanggol.

Tandaan na kahit ang inyong sanggol ay tumatanggap ng ibang pagkain, kailangan pa ring ipagpatuloy ang pagbibigay ng gatas ng ina.

Sa wastong pagkain, higit na lulusog at sisigla ang inyong sangol.#