Operation Balaong, naisayangkat

CAOAYAN, Ilocos Sur – Naisayangkat ti maysa nga operasion kontra dagiti illegal a kalap a naipasdek iti Mestizo river idi parbangon ti Disiembre 5, 2012.

Insayangkat ti nagtipon a bunggoy dagiti polis, barangay officials ken empleado ti Department of Agriculture iti babaen ti direkta a superbision ni Hepe ti Police, Police Senior Inspector Edmar P. Quiton iti Operasion Balaong idi agarup 1:30 ti parbangon ti nadakamat a petsa ket nakakumpiskada iti dua a fine mesh nets a naipakat iti Mestizo River iti paset a sakup ti Barangay Pandan.

Iti napalabas, imballaag ni Mayor Germie Singson-Goulart ti pannakaiparit ti panagipakat kadagiti illegal a pagkalap a pakairamanan ti balaong iti Mestizo River.

Naipan dagiti nakumpiska nga illegal a pagkalap iti police station ditoy.#