Pagindegen ti ayat iti puso

ADTOYEN ti Tawen 2021! Iti baet ti pandemia a sangsanguen ti sangalubongan, nadanontayo manen ti sabali a tawen. Natallikudantayo met laeng ti Tawen 2020 a saan laeng a singin a kinamalas, didigra, liday ken panagbuteng… Read more »