Kompetision

Kompetision

Kolum: Sinursuran Ni Jobert M. Pacnis   ITI ania man a lebel, tukad, wenno paset ti biag, saan a maaw-awan dayta kompetision. Iti pay laeng iseserrek ti maysa nga ubing iti nursery wenno kinder, sumsumreken… Read more »

Dagiti pudno a kumaw iti tanap

Dagiti pudno a kumaw iti tanap

ADDADA kumaw! Addada kumaw! Dayta a damag ti mangdaydayyeg iti Tanap kabayatan a masursurat daytoy a para iti kolumtayo. Kumaw? Ania dayta? Idi ubingak pay, naynay a mangngegak ti kaadda dagiti kumaw/agkumaw. Isuda kano dagitay… Read more »