Ospital, mabangon

VIGAN CITY – Maysa a resolusion ti indatag ni Bokal Robert Tudayan iti sangguniang panlalawigan para ti pannakailatang ti pondo iti pannakaipatakder ti maysa nga ospital iti Quirino, Ilocos Sur.

Segun ken ni Tudayan, adda P24 milion a pondo para iti pannakairugi ti nasao nga ospital ket kasapulan ti pondo para iti maintenance ken operasionna no mabangon.

Agbalin a level one nga ospital ti mabangon a balay-pagagasan iti Quirino.

Naipaima iti komite ti salun-at ken approprasion ti nasao a resolusion.#