Pabingguan, pinasardeng ti mayor

CABUGAO, Ilocos Sur – Simmardengen ti pabingguan iti barangayda, segun ken ni Arnap Barangay Captain Teodoro Tabula iti interbio kenkuana ni DWRS reporter Eugene Paet.

Kinuna ni Tabula a dagus a nagtungpalda iti pammilin ni Mayor Edgar Cobangbang a maisardeng ti panagpabingo iti barangayda agsipud kadagiti reklamo dagiti bumarangay nga ipatpatangatang ti DWRS.

Naammuan a P1,000 ti sumrek iti barangay para iti  pabinggo a maiyussuat koma agingga iti bulan ti Agosto no saan a nagriri dagiti bumarangay.#