Pacquiao, agbalin nga adopted son ti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Maysa a resolusion ti impasa ti sangguniang panlalawigan a mangadaptar ken ni Manny Pacquiao a kas anak ti Ilocos Sur.

Sangsangkamaysa dagiti kameng ti konseho a nangaprobar iti nasao a resolusion.

Maited ti pammadayaw ken ni Pacquiao iti maysa a programa a maangay iti provincial capitol ditoy inton Oktubre 30.

Ni Pacquiao ita ti kalatakan a boksingero kalpasan ti panangtumbana kadagiti nalalaing a boksingero a Mehikano a pakairamanan da Eric Morales ken Antonio Barrera.#