Pagadalan, natakawan

SANTIAGO, Ilocos Sur – Tsitsiria, softdrinks ken P100 ti kinasakas dagiti mannanakaw a nangserrek iti maysa a pagadalan iti Barangay Salincub ditoy itay nabiit.

Inreport ni Rolando Mapalo, prinsipal ti Salincub Elem. School a ti library ken canteen ti nagtakawan dagiti di pay nabigbig a mannanakaw.

Dinadael dagiti mannanakaw ti kandado ti ruangan dagitoy ket ditoy ti simrekan ken rimmuaranda.#