PANAGBISITA NI GOV. SINGSON ITI BURGOS, ILOCOS SUR

PANAGBISITA NI GOV. SINGSON ITI BURGOS, ILOCOS SUR. Kinadinnakulap ni Gov. Ryan Singson ni PCI Arsenio T. Ramos a nangidaulo iti pannakaipaay iti seguridad dagiti sangaili idi bimmisita ti gobernador iti Burgos, Ilocos Sur idi Hulio 30, 2014. Kanaig iti panagbisita ni Gov. Singson, nagiwaras kadagiti farm equipments ken supplies kas kiniddaw dagiti bumarangay babaen ti resolusionda.