Panagtakaw iti warehouse, inside job?

ARINGAY, La Union – Kitkitaen dagiti polis ti anggulo nga inside job ti napasamak a panagtakaw iti parbangon ti Agosto 17 iti maysa a warehouse iti Barangay San Eugenio, ditoy nga ili.

Segun iti report, inraked dagiti mannanakaw ni Romualdo Dizon, 38, taga-Magalang, Pampanga ken dua a trabahador a nainaganan a Renalyn Darondon, 23, taga-Pampanga, ken Arlette Pasijo, taga-Atoc, Benguet sada kinasakas ti P350,000, tallo a selpon, paltog ken bala.

Mapapati a saan a nadlaw ti guardia ken dagiti dua a trabahador dagiti mannanakaw ta nakaturogda.#