Tawid News Magazine

Pannakaipasdek ti DFA satellite office iti Vigan City, nakiddaw

Vigan City –  Naaprobaran iti session ti Sangguniang Panlungsod ditoy iti maikadua a pannakaibasana ti  maysa a resolusion a mangkiddaw iti pannakaipasdek ti satellite office ti Department of Foreign Affairs ditoy.

Kinuna ni Konsehal Benjo Verzosa a saan laeng nga Ilocos Sur ti maserbian ti nasao a satellite office no di pati pay ti probinsia ti Abra ken Ilocos Norte.

Kinuna nga ideal a lokasion ti Vigan agsipud ta 80 kilometro laeng  ti kaadayona manipud Laoag City idinto a 45 kilometro laeng iti Bangued.

Palawag pay ti proponente a dakkel unay ti magasto  dagiti mapan agpapasport sadiay San Fernando City aglalo ita a  ngumina amin a magatgatang.#

Exit mobile version