Pasdek natakawan

VIGAN CITY – Mapapati a natakawan ti maysa a marebrenobar a pasdek iti Gov. A. Reyes, Barangay 1 idi Mayo 21.

Natakuatan dagiti trabahador ti nasao a panagtakaw idi mapanda  agtrabaho iti bigat ti Mayo 21 ngem sa la  naireport iti polis iti kamalmanna.

Saan a nadakamat iti report no apay a di dagus naireport ti nasao a panagtakaw.

Mapapati a natakaw iti nasao a pasdek a kukua ti maysa a Jojo Solano dagiti innem a door knobs nga agbalor iti P5,800 ken lima a concentrated cements.

Segun iti inbestigasion, kimmalay-at dagiti di nabigbig a mannanakaw iti akin-amianan a paset ti pader babaen ti tali sada pinorsar ti lakasa a nakaidulinan dagiti door knobs.

Agtultuloy ti inbestigasion mainaig iti nasao a panagtakaw.#