Passenger jeep, motorcycle, nagsinnapgid

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Nagsinnapgid ti maysa a pampasahero a dyip ken maysa a motorsiklo sadiay Barangay Nambaran, ditoy nga ili idi malem ti Enero 30 a nakadundunoran dagiti naglugan iti motorsiklo.

Segun iti report manipud iti police station ditoy, nagsinnapgid ti motorsiklo a minaneho ni Manolito Mendoza, 42, naasawaan, barangay councilman, ken residente iti Barangay Nagbettedan ditoy nga ili, ken ti passenger dyip a minaneho ti maysa nga Eric James Co, 35, naasawaan, ken residente iti Barangay Lussoc ditoy met laeng nga ili.

Iti panagimbestiga dagiti polis, mapapati a nakasakup ti agpalaud a motorsiklo iti linia ti masabatna a dyip nga agpadaya a puon ti panagsinnapgidda.

Gapu iti impact, naikras ti motorsiklo a nakadundunoran ni Mendoza ken dagiti inkalubbonna ket naitarayda iti rural health unit ditoy nga ili para iti pannakaagas dagiti sugatda.#