PINAKA A PRODUKTO TI ILOCOS SUR

PINAKA A PRODUKTO TI ILOCOS SUR. Naisem a nagpaala ni Gov. Ryan Singson (kannawan) ken dagiti dadauloti opisina ti Agrikultura iti probinsia iti nakaidispleyan dagiti naisangayan ti kadakkel ken kalapsatda a patanor iti probinsia
bayat ti panangrambak ti Kannawidan Ylocos Festival kas komemorasion iti Maika-199 nga anibersario ti panagwayas ti Ilocos Sur a probinsia idi Pebrero 2, 1818. (Retrato manipud Gov. Ryan Singson Fan Page)