Pine woods lumber, naabandona

CERVANTES, Ilocos Sur –Ā  Nadumaduma a naririt a pine wood ti nakumpiska dagiti nagtipon a bunggoy ti polis ken ti lokal a gobierno ditoy sadiay Sitio Natukyudan, Barangay Malaya idi malem ti Enero 9.

Nangisayangkat dagiti polis ken pannakabagi ti lokal a gobierno ditoy iti operasionĀ  kalpasan a nakaawatda iti report iti kaadda dagiti lumber ti pine wood a napempen iti nadakamat a lugar.

Nakakumpiska dagiti polis iti 38 pedaso a naputedputedĀ  napempen a pine woods a mapapati a naabandona gapu iti insayangkat dagiti polis nga operasion.

Di pay ammo ti kinasiasino dagiti nagpapukan iti pine woods.

Na-impound agiti kayo iti police station ditoy para iti umisu a disposision.#