Poet laureate, pinadayawan dagiti mannurat

STA. MARIA, Ilocos Sur – Pinadayawan dagiti opisial ken kameng ti Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilokano (GUMIL) Filipinas ken Ilocos Sur ti pimmusay a poet laureate ti Kailokuan babaen ti maysa a necrological service a naangay iti Barangay Suso ditoy nga ili itay Hulio 11-12.

Dua nga aldaw a pinadayawan ken dinaniwan dagiti mannurat ni Dr. Reyes, nagpresidente ti Gumil-Ilocos Sur ken Gumil-Filipinas, maraem a politiko, beterano ti gubat, mangngagas, pintor ken mannursuro.

Malaksid a napadayawan a Bucaneg awardee, nabalangatan pay ni Dr. Godo a poet laureate ti Kailokuan.

Iti Barangay Suso ditoy ti nakaang-angayan kadagiti napalpalabas a seminar-workshop ti GUMIL Filipinas babaen ti panagsangaili dagiti agassawa a Dr. Godofredo S. Reyes ken ti kaingungotna a ni Dr. Dedicacion Agatep-Reyes.#