Polis, nagsukisok iti balay ti drug pusher

SANTIAGO, Ilocos Sur – Sinukisok dagiti polis ti balay ti maysa a drug pusher iti Barangay Sabangan ditoy nga ili idi agarup 8:40 ti bigat ti Hunio 13.

Nakakumpiska ti nagtipon nga elemento ti PAIDSOTG nga indauluan ni Police Inspector Apollo Calimlim ken ti Santiago police iti panangidaulo ni COP Police Senior Inspector Eliseo Cabalar Laiz babaen ti koordinasion ti PDEA iti balay ni Dennis Gacusan y Queliza, 37, naasawaan, iti maysa a bassit a heat sealed plastic sachet a mapapati a naglaon iti methamphetamine hydrochloride wenno shabu.

Awan ti suspek idi maiwayat ti panagsukisok a sinaksian ti dua a barangay officials ken maysa a kameng ti media.

Maisagsaganan ti kaso maikontra ken ni Gacusan.#