Problema ti basura matratar iti SB

NARVACAN, Ilocos Sur – Manamnama a maysa kadagiti umuna a trataren ti sangguniang bayan ditoy ti problema ti basura.

Naisingasing ti pannakaipasdek ti controlled dumpsite iti maysa nga umamianan a barangay.

Problema ti gobierno munisipal ditoy ti pagbasuraan iti asideg ti baybay.