PROGRAMA TI PASKUA

PROGRAMA TI PASKUA. Naragsak ti maysa a nangabak nga immawat iti premiona manipud ken ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. (kannigid a retrato) kalpasan a nabunot ti naganna bayat ti raffle kas paset ti panangselebrar ti lokal a gobierno ti Cabugao iti Paskua para kadagiti empleado ti munisipio a naangay iti Cabugao Cultural and Sports Complex (kannigid a retrato) idi Disiembre 23, 2015. (Retrato, pammadayaw ti LGU Cabugao)