PROKLAMASION TI VIGAN KAS MAYSA ITI NEW7WONDERS CITIES OF THE WORLD

PROKLAMASION TI VIGAN KAS MAYSA ITI NEW7WONDERS CITIES OF THE WORLD. Nagrag-o dagiti agtuturay ti Vigan nga indauluan da Mayor Eva Marie S. Medina, ni nag-Mayor Ferdie Medina, Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal iti siudad, agraman da dati a Gobernador Luis “Chavit” Singson, Gov. Ryan Singson ken supporters idi naideklara ti Vigan a maysa kadagiti nabutosan iti New7Wonders Cities of the World. (Retrato, pammadayaw ti Vigan City Government)