Provincial library, mapabaro

VIGAN CITY – Panggep ti gobierno probinsial a pabaruen ti mangrugin nga agrakaya a provincial library ditoy.

Naammuan a naikiddawen iti provincial engineering office no mano ti pattapattana a mabusbos iti pannakapabaro ti nasao a pasdek.

Segun ken ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano, plano nga agbalin ti umuna a kadsaaran a commercial center idinto a maikabil ti biblioteka ken opisina iti maikadua a kadsaaran.#