Punong barangay, dinisnog dagiti kalugaranna

SANTA, Ilocos Sur – Nagpulong iti polis ti maysa a barangay captain a kinabil dagiti inanawana nga agbi-video karaoke idi rabii ti Oktubre 18.

Nagpulong iti polis ni Barangay Captain Rex Cardenas y Ramos, 40, naasawaan, ken residente iti Barangay Basug, Santa, a dinisnog da Allan Burgonio y Ramos, kalugaranna, ken ni Romeo Burgonio y Corpuz, residente iti Brgy. Cabangaran, iti met laeng Santa gapu ta inanawana ti grupo dagiti suspek bayat ti napigsa a panagkakantada bayat ti selebrasion ti kasangay iti lugarda idi rabii ti nadakamat a petsa.

Mapapati a pinasardeng ni Cardenas ti panagkakanta iti videoke ti grupo dagiti suspek a pakaibilangan pay ni Crhistopher Bajet ken dadduma pay gapu ta makadisturbodan kadagiti kaarruba.

Nagsubang da Bajet ken ti kapitan ngem nakibiang dagiti dua a Burgonio ket dinisnogda ti punong barangay.#