PVAO, nangisayangkat Oplan Pagkalinga

LUNA, La Union – Nangisayangkat ti Philippine Veterans Affairs Office (PVAO) iti libre a medical mission para kadagiti beterano ti gubat iti Barangay Darigayos ditoy nga ili itay nabiit.

Inyussuat ti PVAO San Fernando City ken ti Vigan City ti medical mission iti USAFFE Northern Luzon national monument and shrine ditoy a barangay manipud iti alas 9:00 ti bigat agingga iti 12:00 ti aldaw.

Agdagup iti nasurok a 200 a beterano ti Maikadua a Gubat iti Sangalubongan dagiti benepisario ti Oplan Pagkalinga no sadino a nakaiwarasan dagiti libre nga agas, bitamina ken food supplements.

Naisayangkat ti medical mission kas paset ti gannuat ti PVAO a mangtulong kadagiti beterano ken pensioners ti gubat.#