Quinarayan, Outstanding Barangay Awardee

NARVACAN, Ilocos Sur – Inyalat ti Barangay Quinarayan ti
Outstanding Barangay Award bayat ti panagpiesta daytoy nga ili idi
Disiembre 11.Maikadua a puesto ti Barangay San Antonio ken maikatlo
ti Barangay Lungog.

Kinuna ni Narvacan Mayor Edgardo Zaragoza nga isalipda
ti Barangay Quinarayan iti SIGLAT Award a maangay inton umay a tawen
kagiddan ti maikadua a KANNAWIDAN Festival ti probinsia.#