Tawid News Magazine

Resolusion para panagsiudad ti Bangued, naipila

BANGUED, Abra – Maysa a resolusion ti naipila ditoy nga ili para iti panagbalinna a siudad.

Nangipila ni Sangguniang Bayan Member Avelino Bello a resolusion a mangkidkiddaw iti Kongreso iti panagbalin daytoy nga ili a siudad.

Maiduron ti panagbalin ti Bangued a siudad iti committee level iti 16th Congress babaen ken ni Diputada Ma. Jocelyn Bernos.

Addaan ti Bangued iti land area a 10,570 ektaria ken 43,936 a populasion. No agbalin a siudad, isunto ti maikatlo a siudad iti Cordillera Region sumaruno iti Baguio City a nagbalin a siudad idi 1909 ken Tabuk City iti Kalinga a nagsiudad idi 2007.

Pormal a nabuangay  nga ili idi 1704 ken nagbalin a kabesera ti Abra idi 1863, addaan ti Bangued iti 31 a barangay, pito kadakuada ti masarakan iti poblasion.#

Exit mobile version