Rurog ti lalaki, nasarakan

NARVACAN, Ilocos Sur – Maysa a rurog ti lalaki ti nasarakan iti maysa a waig iti Barangay Aquib ditoy nga ili idi Agosto 10.

Naammuan a kalpasan nga nga inreport ni Barangay Captain Aurelio Garces ti pannakadiskubre ti nasao a rurog, nagturong dagiti polisĀ  iti nadakamat a lugar tapno beripikaranda ti report.

Ngem malaksid iti asul a brief ti bangkay, awanen ti pakabigbiganna ta naisinan ti ulona ken nakaron ti panagrupsana.

Taktakuaten ti SOCO team nga indauluan ni P/Supt. Jose B. Wacangan no biktima ti foul play ti bangkay.#