Sabangan, nagbalin a fish sanctuary

SANTIAGO, Ilocos Sur – Kinuna ni Ilocos Sur 2nd District Representative Eric Singson a malaksid a natural a cove ti Sabangan ken puraw a darat ti aplayana, napagbalin daytoy a kas fish sanctuary babaen ti P1 milion a pondo nga inted ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ken ni Mayor Josefino Miranda idi Disiembre 2007.

“Nadalusen ti aglawlaw ti lugar ket planomi payen a mairugi ti scuba diving ken wind surfing ditoy kas nayon  a pangawis kadagiti turista,” kinuna ni Singson.

Tapno mapapintas ti lugar, naiyakar dagiti pamilia a nangup-okopa iti aplaya ket naibalayanda iti sabali a paset ti barangay ken nakongkreto dagiti dati nga abong-abong dagiti aglaklako tapno agbalin a permanente ken napimpintas ti buya iti playa. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)