SANAYSAY: Barayti ng palay para sa bahaing lugar

Madalas bang binabaha ang inyong palayan? Kalimitan bang namamatay ang tanim ninyong palay dahil sa madalas na pagbaha?

Huwag na kayong mag-alala dahil ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice at International Rice Research Institute o IRRI ay maglulunsad ng barayti ng palay na kayang mabuhay sa baha. 

Ayon kay Dr. Norvie L. Manigbas, isang breeder mula sa PhilRice, ang natuklasang submergence gene ay inilagay sa popular na barayti ng mga palay sa pamamagitan ng conventional breeding.  Ang mga barayting ito na may submergence gene ay inaasahang makapagbibigay-lakas sa palay habang nasa ilalim ng tubig upang sigurado itong mabubuhay sa baha at aani pa rin ng sapat ang magsasaka.

Sa pamamagitan ng submergence gene, nadebelop ng mga eksperto sa IRRI ang IR64-Sub1 at iba pang barayti ng palay na matibay sa nalulubog na bukirin.

Isang uri ng palay na galing din sa PhilRice, ang Raeline 10 (mula sa mga salitang rainfed advance elite line), ay unang naobserbahan na nabuhay kahit  nakababad sa tubig ng labing walong araw noong taong 2007. 

Ayon kay Jonathan Niones, nanguna sa pag-aaral ng Raeline 10, ang line na ito ay mula sa cross breeding ng barayti ng Malay 1 at Matatag 1.   Sinusuri ngayon ang palay na ito kung meron itong submergence gene na katulad ng IR64 sub1.

Nagkaroon ng dalawang beses na pagsusuri sa PhilRice Midsayap Experiment Station noong taong 2005 at 2006 kung saan nagresulta na ang Raeline 10 ay isang daang porsiyentong nanatiling buhay sa dalawampu’t isang araw na pagkakababad nito sa tubig.

Natuklasan din na matibay sa bacterial leaf blight at tungro ang Raeline 10 at may kakayahang mabuhay sa tag-tuyot at matatag sa ano mang kondisyon. 

Gayunding ito ay gumugulang ng 103 araw,  sa ngayon ay sinusuri pa ang kakayahan nitong umani matapos malubog sa baha.

Sa kabilang banda, ang IR64 Sub1 na mula sa IR64 na barayti na nilagyan ng submergence tolerance gene, ay nadiskubre ng mga eksperto ng IRRI at University of California-Davis na nagmula sa Indian barayting FR13A o Floating Rice 13A.

Walang pinagkaiba ng IR64 sa IR64 Sub1 kung ang pagbabasehan ay ang taas, haba ng dahon, at kakayahan nitong umani.

Gayunpaman, ayon kay Dr. Manigbas, ang IR64 Sub1 ay mas may kakayahang mabuhay, lumago, at madebelop kahit malubog ito sa tubig  ng sampu hanggang labing apat na araw kaysa IR64.  Sa kasalukuyan, nilalagyan na rin ng submergence gene ang iba pang popular na barayti ng palay katulad ng PSB Rc82, NSIC Rc146 at iba pang barayti na pwedeng itanim ng mga magsasakang may nababahang bukid.#