SANTA CLAUS TI SAN JUAN, ILOCOS SUR

SANTA CLAUS TI SAN JUAN, ILOCOS SUR. Malaksid ti kabarbaro a balay ti ili ti San Juan a nagtagilanga a kasla kattukong, maysa a makaawis iti imatang dagiti maisar-ong a sangaili ti dekorasion ti Paskua a pakakitaan ken ni Santa Claus a nakalugan iti pasagad a naglaon kadagiti namaris ti bungonda a regalo ken guyguyoden dagiti saraan nga ugsa. (Salvador A. Espejo)