School bags ken supplies, inwaras ti Hotline

VIGAN CITY – Nasurok a lima gasut nga agbasbasa nga ubbing ti naisagutan iti school bag ken supplies bayat ti programa ti Ilocos Sur Hotline itay Hunio 23.

Mismo nga inyawat ni Gov. Luis “Chavit” Singson idinto a binayabay ni vice governor-elect Jerry Singson dagiti school bags ken supplies kadagiti marigrigat nga agbasbasa manipud Gr. I – VI iti probinsia.

Idi napan a tawen, nasurok a 300 ti inwaras ti Hotline nga school bags ken supplies.#