Tawid News Magazine

Selpon, narabsut

VIGAN CITY – Dika agteks bayat ti panagdaliasat ti lugan ta im-imbitarem ti dakes a panggep.

Bayat ti panagteks ni Julivic Tobias, 19, baro, residente iti Barangay 5, Pagpandayan, ditoy a nakalugan iti motorsiklo, sinibbarut ti di pay nabigbig a tao ti selponna sana intaray.

Saandan a nakamatan ti suspetsa a naglibas a nakalugan iti motorsiklo.

Agpateg iti P7,000 ti Motorola a selpon ti biktima.

Kinuna ti polis nga adda pangrugianda nga agimbestiga ta natandaanan ti biktima ti numero ti plaka ti suspetsa.

Exit mobile version