Dagiti indulin iti puso Archives — Tawid News Magazine
Dagiti indulin iti puso

Dagiti indulin iti puso

NAGMARIS rosas ti bimmigao nga init nga ag-agkan ti naipidas a kimmapas nga ulep a naalinan iti kolor ti agpakpakadan iti laud. Rimmosas met ti aglawlaw, ket pasaray aginiin dagiti bulong dagiti muyong iti apros… Read more »