SARITA: TI BOSS (Umuna a paset)

SARITA: TI BOSS (Umuna a paset)

“Apay nga awanka iti flag ceremony itay, Ferry?”, impasabat ni Memong iti cameraman iti dayta a bigat ti Lunes. “Nadadaelan ngamin tay dyip a nagluganak, sir,” indumog ti nabugkawan tapno liklikanna ti makaipas a kusilap… Read more »