TRAYSIKEL DRAYBER KA LANG

TRAYSIKEL DRAYBER KA LANG

Sarita ni Dexter Marin Fabito (Maudi a paset) “Maysaak nga SB,” imbulladna kaniak dagiti matana. Gapu ngata ta manang ti inyawagko kaniana. “Kayatmo ngarud a sawen ket agsalsalawasawak? Oy, barok, traysikel drayber ka lang!” Pinangpangnak… Read more »

TRAYSIKEL DRAYBER KA LANG

TRAYSIKEL DRAYBER KA LANG

Sarita ni Dexter Marin Fabito (Umuna a paset)   “SINGKUENTA,” kinunak idinto nga inyawatko ti sangaribu ken ni Jomar iti uneg ti booth. Isu ti kahero ti gasolinaan ita aldaw. “Immay sa met la nagpabaria,”… Read more »