Si BABY 0-6 BUWAN:

Mga Nanay at Tatay, maging mapanuri sa kalagayan ni Baby. Narito ang ilan pang mga babala para masigurong ligtas at malusog siya!

Bantayan ang mga SINTOMAS NG MALNUTRISYON kay Baby at dalhin agad siya sa health center kapag:

a. Nawalan ng gana kumain

b. Biglang gumaan ang timbang

c. Mangmanas ang mga kamay, paa o buong katawan

d. Sobra ang kapayatan