SK officials, aglakbay-aral

VIGAN CITY – Pasiaren dagiti sangguniang kabataan federationĀ  officials ditoy siudad ti Makati City, Marikina City, ken Baguio City,Ā  kas paset ti lakbay-aralda inton Mayo 28-30, 2010.

Segun ken ni SK Federated President Edrin Jeremiah Pajaro, pasiarenda ti city hall dagiti nadakamat a siudad tapno agobserbada mainaig iti programa dagiti padada ng SK federation kadagitoy a siudad.

Kinuna ni Pajaro a dagiti makitada a nasayaat a paglintegan kenĀ  programa ken proyekto dagiti SK kadagitoy siudad ket mabalinda nga adaptaren para iti siudad ti Vigan.#